STRÁNKA JE PRESŤAHOVANÁ

Vážení Podlavičania a Skubínčania.

Rád by som Vám dal do pozornosti, že Občianska rada Podlavice - Skubín má nový, moderný web, na ktorom nájdete všetko podstatné a dôležité. Web sa nachádza na novej, ľahko zapamätateľnej adrese   www.orpodlavice.sk

Z tohto dôvodu už nebude tento web ďalej aktualizovaný.  

Oznamy Urbáru

Volebné obdobie OR  2014-2018

V utorok 13. januára 2015 sa začalo funkčné obdobie novozvolenej občianskej rady občanov Podlavíc a Skubína na volebné obdobie 2014-2018, ktorej účelom je podieľať sa na výkone samosprávy mesta Banská Bystrica, ale hlavne vyvíjať aktivity medzi obyvateľmi nášho volebného obvodu.

 

Vážení spoluobčania

Všetci novozvolení členovia občianskej rady prijali svoje funkcie s vedomím, že túto činnosť budu vykonávať dobrovoľne bez nároku na odmenu. Našou hlavnou úlohou teda bude aktívne sa podieľať na organizovaní kultúrno - spoločenských podujatí, hlavne tých, ktoré sa v minulosti osvedčili a maju už  svoju tradíciu. Na základe Vašich pripomienok či už priamou účasťou na pravidelných mesačných zasadnutiach OR, alebo prostredníctvom našej webovej stránky budeme tieto pripomienky adresovať na našich poslancov, prípadne na zodpovedných pracovníkov aparátu mesta. Rozhodli sme sa preto  ďalej pokračovať v aktuálnej informovanosti aj cestou tejto webovej stránky.